På grund av rådande omständigheter jobbar vi under 2020 enbart med utställningar (ej försäljning).

Nedanstående folder kommer dock även att gälla för våra tävlingar 2021 om reglerna då tillåter.