Därmed så planerar vi för fullt för att kunna genomföra våra tävlingar under 2021 med förhoppningen om något mer normala förhållanden. Vi ska vara säkra, anpassa oss men som så många säger “Vi ställer om – inte in”.

Med start v16 och därefter v20+21 osv. Mer information kommer här på hemsidan och på facebook.

/Tävlingsledningen